SCHIMBAREA LA FAŢĂ A… SĂTMARULUI

Articol de cetateanu_neturmentat

Între 1935-1936, la doar 24 de ani, Emil Cioran scria furibund „Schimbarea la faţă a României”, propunând un soi de „noapte a cuţitelor lungi” în cultura, în întreaga societate românească. Un îndemn rămas ca un simplu demers reţinut numai de tipar. Cu relectura proaspătă în minte a rândurilor sale din care mi-am permis să citez în intertitluri şi, într-o congruenţă de vârstă şi simţire, am crezut de cuviinţă a adresa neantului următoarele.

“Progresul în istorie este un progres în conştiinţă”

Dacă revii în Sătmar, după ce ai urmat cursurile universitare într-un centru studenţesc de tradiţie sau, şi mai rău, dacă te-ai preumblat puţin „pe-afară”, ai sentimentul acut că te-ai întors aici în „comuna primitivă”. Dincolo de aspectul edilitar jenant şi decrepit, constaţi imediat că Sătmarul suferă de o închistare şi de un imobilism deprimant care nu pot să nu ofere, parţial, o explicaţie pentru faptul că se plasează pe unul din locurile fruntaşe la rata sinuciderilor.

Cauza nu stă doar în „bubele” administraţiei locale şi în deficienţele generale de guvernare. Iar invocarea crizei economice e un act de laşitate. Unul din cele mai importante motive, dacă nu principalul, ale actualei stări de fapt o constituie lipsa de voinţă culturală autentică, absenţa simţului ridicolului şi hiperbolizarea măruntului şi nonvalorii văzute ca un întreg aproape indestructibil.

“Deficienţele culturilor mici sunt aşa de mari, încât, lăsate în cursul lor firesc, sfârşesc în caricaturi”
Un exemplu? Sala Filarmonicii de Stat “Dinu Lipatti” din Satu Mare a găzduit nu demult cea de a XI-a ediţie (sic!) a manifestării „Anul editorial sătmărean – 2009”, organizate de Consiliul Judeţean Satu Mare, în colaborare cu Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional, Biblioteca Judeţeană şi filarmonică. Aşa-zisul eveniment a reunit, prin urmare, întreaga protipendadă pretins culturală a Sătmarului, care şi-a tras ţol festiv şi a arborat laudatio-uri de complezenţă. Astfel, s-au acordat circa 170 de premii!!! Câte??? E adevărat, nu de puţine ori, George Vulturescu afirma că dacă nu publici, nu exişti, iar, pentru conservarea şi amplificarea vitalităţii ei, cultura are nevoie de feed-back. Dar parcă nici chiar aşa! În felul acesta, e de aşteptat ca orice persoană ce a publicat în vreo fiţuică un text cu virtuţi literare fie ele şi îndoielnice să fie declarat scriitor şi premiat, mai ales dacă face parte din tagma culturalilor locali. Şi atunci unde mai discernem între elită şi duzină?

“Democraţia românească n-a creat nici măcar conştiinţa de cetăţean”

Sătmarul în ipostaza sa (a)culturală este un simulacru ce are toate simptomele unui narcisism histrionic. Protipendada locală este înţesată de doctori şi doctoranzi care, cu excepţia, poate, a lui Virgil Enătescu care e o somitate în domeniul său ori a membrilor filarmonicii care, precum calul, merg înainte cu „simfoniada” lor, n-au produs nimic de referinţă, dar care-şi scot băţos tot soiul de titluri de glorie întocmai ca certificatele pseudorevoluţionarilor avizi de privilegii nemeritate.
Şi pentru că era nevoie de o legitimizare, de o „ancoră”, George Vulturescu a scornit, obsedat maladiv de ideea de identitate şi amprentă locală, conceptul de „literatură (cultură) a Nordului”. Hilar! Doar cei măcinaţi de frica măruntului şi insignifiantului simt această nevoie organică de racordare la o matrice care să le confere valenţe universale. Valoarea se generează, se impregnează de la sine şi ajunge să fie consacrată, încategoriată DOAR de ISTORIE!
Despre George Vulturescu nu se încetează a ni se aduce aminte cu orice prilej public că este poet. Funcţia de director al Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional este subisidiară, iar dânsul doar profită de aceasta. Altfel cum se explică participarea sa la tot soiul de manifestări, simpozioane etc. naţionale şi intenaţionale foarte posibil decontate generos cu diurna instituţiei, deşi aceasta nu este o atribuţie explicită prescrisă de fişa postului? Practic, se deduce că George Vulturescu nu este director pentru că este un bun manager, ci pentru că este poet şi om de cultură! Dar asta nu înseamnă că este şi competent în exercitarea atribuţiilor sale specifice, iar dovada o regăsim în simpla contemplare a Sătmarului (a)cultural!

„Inspiraţia de moment este legea noastră. Românul iubeşte inconsecvenţa în întorsătura lucrurilor”

Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional nu este o instituţie care FACE cultură, ci doar una care o protejează şi o promovează. Risipirea energiilor conducerii acesteia în susţinerea unui demers 100% privat cum e revista „Poesis” (la fel precum Centrul aşa-zis Multicultural „Poesis” care, sub această etichetă, nu e de fapt decât o afacere comercială ce vizează profitul inclusiv prin absorbţia generoasă a unor bani publici cu ocazia unor evenimente ca Zilele culturale „Poesis”, acum, în desfăşurare) a făcut şi face ca celelalte atribuţii specifice să fie minimalizate, iar rezultatul lor să fie derizoriu.

Pe componenta de patrimoniu naţional, situaţia este jalnică. Sigur, nu este vina instituţiei şi cu atât mai puţin a lui George Vulturescu că trăim într-o economie de piaţă şi avem o legislaţie ambiguă, o criză de autoritate care a permis, de pildă, ca clădirea-etalon a municipiului, Hotelul „Dacia”, să intre pe mâna unui om de „afaceri” „păgân” în cultură care aproape a distrus-o. Sau că proiectul de reabilitare a castelului din Carei şi a cetăţii din Ardud nu a încăput pe mâna unor profesionişti veritabili în restaurare, ci pe aceea a unui consorţiu de hrăpăreţi locali care vor face ca, dacă proiectul să nu eşueze precum cel de la Luna-Şes, atunci să se materializeze într-o spoială de mântuială. Sau că proiectele Direcţiei de Dezvoltare Regională ce vizează domeniul patrimoniului sunt concepute ca mijloc de spoliere. Sau că unele clădiri de patrimoniu ajung în putreziciune căci justiţia trenează în soluţionarea speţelor privind dreptul de proprietate sau administrare.
Acestea nu sunt acuze, ci doar consecinţe. Vina majoră a instituţiei şi, implicit, a lui George Vulturescu e că, în 10 ani, nu a fost capabilă să pună în aplicare prevederile ce-i revin din Legea 422 din 2001 privind protejarea monumentelor istorice. Că, sub scuza inexistenţei unui arhitect în organigrama instituţiei, a tolerat mutilarea continuă a unor obiective din Lista Monumentelor Istorice şi s-a limitat doar să le deplângă soarta fără a avea tăria unor măsuri concrete şi imediate de sancţionare a unor asemenea cazuri.

Iar, pe ansmablu, marele neajuns e că nu a fost nici o clipă, în mod veritabil, o DIRECŢIE de cultură. În fiecare an de activitate, s-au derulat activităţi, dar nu s-a realizat nicicând O STRATEGIE care să aducă la un numitor comun instituţiile de cultură din judeţ şi care să se materializeze prin programe şi proiecte concrete care să servească intereselor şi nevoilor comunităţii şi să conserve autenticitatea şi valoarea culturală, s-o promoveze dincolo de graniţele judeţului. E drept, un astfel de demers era cu atât mai dificil cu cât avem conducători de instituţii limbuţi, dar fără viziune şi veleităţi, preocupaţi mai degrabă de confruntări de orgolii şi de demonstrarea propriilor virtuozităţi.

Astfel, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale se ocupă de orice altceva numai de ceea ce ţine de titulatura sa NU, servind cel mult doar ca paravan ori instrument instituţional al Ansamblului „Cununiţa”. În acest răstimp, „Sâmbra oilor” şi Festivalul codrenesc de la Oţeloaia şi-au pierdut de mult orice fior ancestral devenind nişte bâlciuri care, periodic, sunt excelente oportunităţi de bălăcăreală electorală, iar rapsozii populari sunt înghiţiţi de nebunia manelomaniei.
Tutorele acestuia, Consiliul Judeţean, e capabil să ofere doar „Caravana culturii sătmărene”, privită, după prima ediţie, fireşte, ca un succes, asta dacă ţinem cont de faptul că a fost organizată de nişte activişti.
Muzeul Judeţean, sfâşiat de lupte intestine între interesele colective ale etnicilor maghiari şi cele personale ale angajaţilor români, deşi campion al tot soiul de proiecte de finanţare, se zbate să spargă crusta indiferenţei şi delăsării, dar sfârşeşte prin a mijloci amplasarea unor busturi precum cel al lui Taras Sevcenko, în timp ce muzeul în aer liber de la Măriuş rămâne încă o himeră.

Nu în ultimul rând, Teatrul de Nord este o instituţie definită actualmente de însăşi starea clădirii ce o adăposteşte. „V-am dat teatru, vi-l păziţi/ Ca pe un lăcaş de muze”, scria Iancu Văcărescu, avertizând despre rolul de educator al naţiunii pe care să şi-l asume teatrul. Numai că instituţia sătmăreană pare să fi abdicat de la acesta devenind una care îşi acontează spectatori, dar nu are un public. Asta pentru că de teama de a nu se simţi doar nişte simpli actoraşi şi regizoraşi, componenţii trupei sătmărene încearcă tot soiul de montări care se vor racordate la curentele teatrului modern pentru a-şi demonstra lor înşişi că sunt nişte artişti. Însă aceştia vor redeveni artişti când vor coborî din turnul lor de fildeş, se vor întoarce cu faţa către publicul sătmărean, vor deprinde să le cunoască nevoile şi gusturile şi le vor servi ca atare, ca o instituţie PUBLICĂ ai cărei angajaţi sunt!

„Nici un român nu se simte personal VINOVAT. Toate ratările şi golurile şi le explică prin vidurile României, dezertând astfel de la responsabilitatea individuală”

Se va spune că e uşor a critica de la umbra anonimatului. Fals! E o cruntă suferinţă să te zbaţi într-o letargie mută şi un act de curaj să spui lucrurilor pe nume. În schimb, e mult mai uşor să ridici din umeri, să te plângi, să arăţi cu degetul conjunctura nefastă, să continui să te prezervi în funcţie îmbrăcându-te cu un fals şi găunos prestigiu de sine. Când George Vulturescu a fost ameninţat cu schimbarea din funcţie ca urmare a faptului că a încercat să atragă atenţia asupra situaţiei Hotelului „Dacia”, a preferat să facă ciocul mic, să tacă mâlc şi să-şi păstreze funcţia în locul unei demisii care chiar dacă nu ar fi rezolvat nimic, ar fi fost un gest firesc, de onoare. Iar exemplul e relevant pentru oricare altă situaţie. Despre asta e vorba şi de o schimbare de atitudine avem nevoie în primul rând. După care să ne apucăm de treabă. Nu mai e timp de irosit.

Despre Satmareanca
Ziaristă

27 Responses to SCHIMBAREA LA FAŢĂ A… SĂTMARULUI

 1. Lilick says:

  Ce blog frumooos! 🙂

 2. Dorin Stef says:

  Exceptionala analiza. Pertinenta. Si, dupa cate se vede, in cunostinta de cauza. Se potriveste destul de bine si cu starea de fapt din Maramures.
  http://dorinstef.blog.com/

 3. Satmareanca says:

  Păi, dacă zic că-s violetă, aşa îs 😀

 4. Adrian Pop says:

  asta e cheia, schimbarea atitudinii atat a satmareanului tipic cat si a asministratiei locale, felicitari ptr postare

 5. Adam Boer says:

  O oglindă cât se poate de clară. Dar dacă e aşa Crina, de ce nu ai sprijinit flashmob-ul pentru Hotelul Dacia şi acţiunea de adunarea de semnturi pentru petiţia pro „Hotelul Dacia”?

 6. Adrian SM says:

  Da ce mult ai scris Crina…. 🙂 Dar trebuie să recunosc că e fără cusur articolul.

 7. vladu says:

  D-na Crina cometariul este mai mult ca real .Dar ma intreb de unde atita minte la cei vizati sa -il si priceapa.?De unde nu este nici D-zeu nu cere.DAR ASTA nu inseamna ca ii subestimez pe cei vizati.,altfel oameni de caracter si instruiti.va salut.cu stima .si altadata.

 8. dana says:

  taios si pertinent…..oare citeste si cine trebuie?si daca da, intelege?n-as crede…

 9. daurel says:

  Cioran si Bacovia nu sunt recomandati tinerilor… Se pare ca n-au viziune crestinina, deci n-au sperante; sunt depresivi…EMO…

 10. Pingback: Inocenti, naivi si idealisti « Daurel’s Blog

 11. Oana says:

  Adica acum e alt satmar? Ca io nu mai viu daca e asa ca mi teama ca nu mai recunosc dracului pe unde is. Aaa, nu era un articol pentru blonde? Zi draga asa 😀

 12. afcadio says:

  Pentru a fi in spiritul articolului,intrati pe site-ul Consiluilui judetean unde veti gasi caietul de sarcini pentru sustinerea culturii scrise.Domnii csehi si ai lui oare ii cred pe satmareni cretini?Chiar atit de mult ne desconsidera promavind si ‘furtul’organizat di n banul public sub masca unei licitatii cu dedicatie?Va fi ca si anul trecut acelasi cistigator,revista aceluiasi vulturescu si vila poesis unde institutiile judetului isi tin chiolhanele,fapt notoriu inSatu Mare…O sa cititi o anexa ce ar putea fi studiata de cei ce lupta impotriva licitatiilor cu „dedicatie”.Este atit de explicit totul incit imi este scirba…

 13. HUUU, Sătmăreanca violetă!!! :))))

 14. Adrian SM says:

  @Satu Mare Cultural Aş adăuga şi obosită…:) Aşa de mult a scris la postarea asta că mult timp nu o vom mai vedea pe aici.. 😀

 15. Satmareanca says:

  @ Adrian, nu am scris eu, dar tot aia :)))

  @ Satu Mare Cultural, păi îs de multişor mov 😛

  @ Afcadio, mă uit cum am un pic de timp 🙂

 16. Satmareanca says:

  @ Oana, parcă nu-ţi plăcea ală vechi 😛

  @ Dana, eu sper să citească, altfel nu am mai scrie 🙂

 17. Satmareanca says:

  Vladu, bine ai venit! Dacă nu pricep ei, tot pricepe cineva din jurul lor şi le traduce. Eu aşa sper. Dar practică toţi politica struţului.

 18. Satmareanca says:

  Daurel, mai sunt şi tinere speranţe 🙂

 19. uglybadbear says:

  asta cu „anul cultural” si 170 de premii e de toata coma. ma bucur ca nu m-am dus. nu ca m-ar fi invitat cineva… caci, nu-i asa, o editura cu 18 titluri publicate in tiraje totale de 25000 de exemplare nu e semnificativa pentru cultura satmareana…

 20. Adrian SM says:

  uglybadbear redivivus…. :))

 21. uglybadbear says:

  neah, ca n-am murit inca. doar ca sint ocupat cu diverse chestii non-culturale, gen facut carti…

 22. Adrian SM says:

  @uglybadbear Io credeam că te-ai dus pe tărâmuri nebântuite de ciuma roşie sau portocalie… 🙂

 23. Gata!

  Mulţumesc, Crina Dunca, pentru gestul de a-mi fi promovat independent, de sine stătător materialul! A fost un gest care, alături de comentarii şi alte împrejurări personale, m-a convins să-mi creez un blog personal. Nu cred că va fi un blog de succes (depinde ce înţeles vrem să acordăm în context cuvântului), mai ales nu va fi un blog care să abunde. Dar atât cât va fi, va fi (este, deja!) unul în acelaşi ton, corespunzător crezurilor mele.

  Dacă în cotidian, nu avem tăria necesară de a exercita o reacţie imediată în societate în raport cu problemele acesteia, măcar aşa, constituind o comunitate virtuală, prin propria autoformare, să încercăm să îndreptăm cât de cât lucrurile!

  Mă simt îndatorat şi cu câteva precizări celor ce au postat la comentarii:

  -mulţumesc, domnule Dorin Ştef, pentru aprecierile dumneavoastră şi felicitări pentru blog-ul personal;

  -Adrian Pop, o REALĂ schimbare de atitudine, ar presupune două chestiuni: fie demisia, fie demiterea (prin orice mijloc legal) a incompetenţilor din funcţiile publice deţinute;

  -domnule Adam Boer, vă urmăresc pe cât posibil demersurile publice şi, în esenţă, le apreciez, deşi încă nu am înţeles întru totul, dincolo de civismul ce derivă din statutul dumneavoastră de descendent al unei familii cu filiaţie aristocrată, ce interese propriu-zise le motivează. Cât priveşte flashmob-ul pentru Hotelul „Dacia”, promit să revin nu peste mult timp pe blog-ul personal deoarece îl consider a fi un subiect ce merită o atenţie mai aprofundată;

  -vladu, dana, ştiu câteva persoane din categoria celor vizate de cele scrise de mine care şi-au temperat cu greu tensiunea arterială după lectură din cauza impertinenţei autorului de a spune lucrurilor pe nume;

  -domnule daurel, cu tot respectul pentru capabilităţile dumneavoastră intelectuale etalate şi pe blogul personal, dacă viziunea creştină pe care o invocaţi presupune tolerarea nelegiuirii şi imposturii, atunci prefer să mă dezic de el! Şi dacă nu aţi reuşit să vizionaţi încă filmul „Agora” al controversatului regizor Alejandro Amenábar, vi-l recomand cu căldură.

  -afcadio, excelentă remarca ta! O voi da publicităţii aşa cum se cuvine şi pe blog-ul meu personal!

  -uglybadbear, mult succes în proiectul editorial! Dacă aş fi în locul tău, m-aş simţi onorat să fi fost omis de la o manifestare de genul „Anului editorial sătmărean”!

 24. Satmareanca says:

  Cetăţeanu neturmentat, cu mare plăcere! Eu îţi mulţumesc pentru că mi-au oferit prilejul să o fac. Multă inspiraţie să ai în blogăreală 🙂 Bine ai venit în lumea blogherilor 🙂

 25. Adrian SM says:

  Şi aşa, încetuc, încetuc se formează o comunitate puternică de blogheri la Satu Mare… 🙂

 26. daurel says:

  @Cetateanu Neturmentat. Nici Octavian Paler nu-i recomandat; a incercat sa-l imite pe conjudeteanul lui, pe Emil Cioran…PS. La 25 de ani este mai normal sa fiti de stanga; oricum, dreapta este crestina…(a zis Petre Tutea)

 27. Ok, daurel, am să trec la C.D. Gherea… :))

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: